Thursday, 9 August 2012

Educational Blogging.. the benefits


sit, watch and be more inspired!

CHILDREN WITH BLOGS?

sit, watch and be inspired.. again.PERKEMBANGAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN (tree map)


PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN (bubble map)


PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (bubble map)


LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH (flow map)


CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH (bubble map)


LANGKAH PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK (flow map)


CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK (bubble map)


Innovative T&L - PBL

sit, watch and be inspired.PENGAJARAN PEMBELAJARAN YANG INOVATIF (bridge map)


STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN YANG INOVATIF (tree map)


PEMBELAJARAN BERASASKAN LAMAN SESAWANG - circle map


*click image for clearer version

JENIS KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN ELEKTRONIK - brace map*click image for clearer version

JENIS PEMBELAJARAN ELEKTRONIK - brace map


*click image for clearer version

KONSEP PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK - circle map


*click image for clearer version

BANDING BEZA PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH - double bubble map


*click image for clearer version

FAKTOR PEMILIHAN PROJEK DAN KESAN - multi-flow map


*click image for clearer version

KONSEP PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK - circle map

*click image for clearer version

INOVASI DALAM PENDIDIKAN - circle map

*click image for clearer version

Tuesday, 7 August 2012

KONSEP INOVASI - circle map


PENGGUNAAN ICT DALAM P&P

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Ramai yang mengatakan guru-guru tidak menggunakan ICT di sekolah kerana mereka belum bersedia. Sekiranya anda ditempatkan di sekolah Bestari, apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk membantu guru-guru lain supaya bersedia untuk membudayakan ICT dan memanfaatkan perkakasan ICT yang ada di sekolah?


Saturday, 4 August 2012

Integrasi ICT?

Integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas iaitu menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan dalam P&P (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001). Matlamat utama mengintegrasi ICT dalam kurikulum adalah untuk membantu murid memperkembangkan kebolehan dari segi mengguna, mengurus dan memahami ICT. Adalah penting bagi murid untuk menguasai kebolehan-kebolehan ini semasa proses pembelajaran dalam setiap bidang kurikulum (Jonassen,1996). Peranan ICT dalam P&P akan membawa kepada kaedah-kaedah yang baru dan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian.

In The Name of Allah..

Alhamdulillah.. Kami berjaya membina sebuah blog ilmiah yang diberi nama 'GURU DAN CABARAN SEMASA'. Tujuan utama pembinaan blog ini adalah untuk memenuhi keperluan kerja kursus bagi kursus EDU 3109-Guru dan Cabaran Semasa yang merupakan kursus wajib kepada semua guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Semester 8. Bersesuaian dengan nama blog kami, fokus dan isu utama dalam blog ini sudah tentunya berkaitan dengan isu guru pada masa kini serta cabaran-cabaran yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Kami akan memasukkan pelbagai entri dalam blog ini dari semasa ke semasa. InsyaAllah. :D